Pytania

Jak zadaje się pytania w języku Francuskim?

W języku francuskim mamy dwa sposoby zadawania pytań by się … Oto one:

  1. Pytania zamknięte (odpowiedź tak lub nie)

  • pytanie intonacyjne – ma formę zwykłego zdania w trybie oznajmującym, lecz wymawiamy je z intonacją pytającą np. Tu parles français?

  • Pytanie zaczynające się od czy…: est-ce que + zadnie oznajmujące np.:

    Est-ce que tu parles français?

  • Pytanie z inwersją: zaimek osobowy „przechodzi za czasownik: Parles-tu français?

  1. Pytania otwarte

Wymagają one odpowiedzi szerszej niż tak lub nie. Mogą dotyczyć podmiotu, rzeczy, czasu. Można je zadawać zarówno za pomocą intonacji, formuły est-ce que czy też inwersji. Do zadawania takich pytań służą dodatkowe zaimki pytające:

Zaimek pytający

Pytanie intonacyjne

Pytanie z est-ce que

Pytanie z inwersją

Qui i

Qui parle français ?

Qui est-ce qui parle français ?

Où vous parlez français ?

Où est-ce que vous parlez français ?

Où parlez-vous français ?

Quoi/que

Tu dis quoi ?

Qu’est-ce que tu dis ?

Que dis-tu ?

Quand

Tu pars quand ?

Quand est-ce que tu pars ?

Quand pars-tu?

Comment

Vous voyagez comment ?

Comment est-ce que vous voyagez ?

Comment voyagez-vous  ?

Pourquoi

Pourquoi elle regarde ?

Pourquoi est-ce qu’elle regarde ?

Pourquoi regarde-t-elle ?

Combien

Ça coûte combien ?

Combien est-ce que ça coûte ?

Combien voulez-vous ?

Quel*

Quel vous voulez ?

Quel est-ce que vous voulez ?

Quel voulez-vous ?

* Zaimek pytający quel zależy od liczby i rodzaju:

Liczba Rodzaj męski Rodzaj Żeński
Pojedyncza

Quel

Quelle

Mnoga

Quels

Quelles

Wersja do druku A4. pdf
Wersja do druku slajdy .pdf

Pay with a share....Buffer this pageEmail this to someoneShare on Facebook
Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Reddit