Przeczenie

Jak utworzyć przeczenie w języku francuskim?

Każdy z czasowników możemy użyć potwierdzając coś ale również możemy coś zanegować: Je ne vais pas à l’école. Lub Je ne fais pas la cuisine.

Tworzenie:
podmiot + ne + odmieniony czasownik + pas +…..

Inaczej mówiąc, żeby zaprzeczyć trzeba odmieniony czasownik otoczyć dwoma wyrazami: ne i pas. UWAGA! Zawsze muszą one występować razem.

Pozostałe formy przeczeń:
ne .. jamais -nigdy
ne .. rien – nic
ne … personne – nikogo

Ww formy nie są tak powszechne jak po prostu ne…pas ale występują stosunkowo często.

Wersja do druku – A4 .pdf
Wersja do druku – slajdy .pdf

Pay with a share....Buffer this pageEmail this to someoneShare on Facebook
Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Reddit