Czasowniki często używane

Jak odmienić etre i avoir? Czyli czasowniki często używane

Czasowniki często używane to jedne z ważniejszych słów w każdym z języków. W języku francuskim możemy je podzielić na kilka grup w zależności od kryterium klasyfikacji. Często dzieli się je ze względu na odmianę, czy funkcje w zdaniu itp. Nam posłużą dwa kryteria: częstotliwość używania oraz wzór odmiany.

Czasowniki często używane:
être – być avoir – mieć
aller – iść jechać faire – robić
avoir – mieć
faire – robić
appeler (s’) – nazywać (się)
écouter – słuchać
parler – mówić
prendre – brać
donner- dawać
connaître – znać
partir -wyjeżdzać
sortir – wychodzić
venir – przybywać
finir – kończyć

4 najważniejsze czasowniki

Jako, że najważniejsze czasowniki w języku francuskim są nieregularne zatem poniżej podajemy po prostu ich odmianę. Są one o tyle ważne, że 3 z nich są czasownikami posiłkowymi w czasach złożonych.

être

avoir

aller

faire

je suis

j’ai

je vais

je fais

tu es

tu as

tu vas

tu fais

il/elle est

il/elle a

il/elle va

il/elle fait

nous sommes

nous avons

nous allons

nous faisons

vous êtes

vous avez

vous allez

vous faites

ils/elles sont

ils/elles ont

ils/elles vont

ils font

Wersja do druku A4 – Tutaj
Wersja do druku slajd – Tutaj

Pay with a share....Buffer this pageEmail this to someoneShare on Facebook
Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Reddit