budowa zdania w języku francuskim

Zaimki osobowe nieakcentowane i budowa zdania

Jak buduje się zdania w języku francuskim?

budowa zdania we francuskim

Budowa zdania w języku francuskim  różni się od budowy zdania w języku polskim. Zasadniczą różnicą jest występowanie zaimków osobowych nieakcentowanych, których nie tłumaczymy w sposób dosłowny:

J’aime la musique – lubię muzykę
lub
Je fais la cuisine. – gotuję.

Dlatego też tworząc zdanie w języku francuskim musimy zawsze mieć ściśle określony podmiot. W większości przypadków robimy to za pomocą zaimków osobowych nieakcentowanych. Oto one:

zaimki osobowe nieakcentowane

je – ja

nous – my

tu – ty

vous – wy

il – on

ils – oni

elle – ona

 elles – one

Najprostsze ale poprawne zdanie w języku francuskim musi wyglądać co najmniej tak: Podmiot + odmieniony czasownik

Przykłady:
je suis – jestem
tu penses – myślisz
nous parlons francais – mówimy po francusku

Wersja do druku- format A4 .pdf
Wersja do druku – slajd .pdf

Pay with a share....Buffer this pageEmail this to someoneShare on Facebook
Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Reddit