Czasownik zwrotne

Czym są czasowniki zwrotne w języku francuskim? Część czasowników wymaga dopełnienia, niektóre natomiast odnoszą się do podmiotu wskazanego przez zaimek osobowy nieakcentowany, czyli do samego siebie. Te które działają na podmiocie bezpośrednio nazywamy czasownikami zwrotnymi. Mogą nimi być czasowniki wszystkich grup. Przykłady:

appeller (s’) – Je m’appelle Françoise Lemaire. Nazywam się …..

Laver (se) – Tu te laves. Myjesz się….

Rozpoznać je można jak widać, po specyficznym dodatkowym zaimku osobowym. Jego odmiana:

Odmiana czasownika zwrotnego Se laver

je me lave

nous nous lavons

tu te laves

vous vous laver

il/elle se lave

ils/elles se lavent

W języku polskim rozpoznasz je po uniwersalnym zaimku „się” – w języku francuskim ten zaimek jest odmieniany przez osoby.

Wersja do druku -A4 .pdf
Wersja do druku – Slajd .pdf

Pay with a share....Buffer this pageEmail this to someoneShare on Facebook
Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Reddit