Czasowniki I grupy

Czasowniki I Grupy

Grupa I czasowniki zakończone na -er,

do niej należy około 90% czasowników w języku francuskim, i są to czasowniki, które kończą się na -er. Poniżej przedstawiamy uproszczony wzór odmiany. Mówimy tutaj o przykładzie wg którego odmienia się większość z tych czasowników, gdyż nie które mogą posiadać pewne odstępstwa od głównej zasady.

Parler – mówić

je parle
tu parles
il/ elle parle
nous parlons
vous parlez
ils/elles parlent

Jak widać odmieniamy oddzielając temat czasownika odcinając końcówkę -er od bezokolicznika dodając odpowiednią końcówkę.

W ten właśnie sposób znasz już odmianę 90% czasowników w j. francuskim!

Pay with a share....Buffer this pageEmail this to someoneShare on Facebook
Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Reddit