Czasowniki modalne

Część czasowników wymaga konstrukcyjnie dodania bezokolicznika- to są czasowniki modalne. Poniżej najczęściej używane:

Pouvoir Vouloir Savoir Devoir

Używanie tych czasowników wygląda natomiast tak:

odmieniony cz. modalny+ bezokolicznik

Co tłumaczymy np.: mogę pływać, chcę mieć,
Jak możesz zauważyć ta konstrukcja ma znaczenie bardzo podobne do języka polskiego.

Wersja do druku – A4
Wersja do druku – slajd

Pay with a share....Buffer this pageEmail this to someoneShare on Facebook
Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Reddit