Czas przeszły Passé Composé

Czas przeszły Passé Composé (PC) jest to czas przeszły, który wskazuje, że coś  zostało zrobione, dokonane. Tworzenie i tłumaczenie:

odmieniony cz. avoir/être + Participe Passé (PP)

A. Dlaczego avoir lub être? Podstawowym czasownikiem posiłkowym jest avoir. Z être odmieniają się czasowniki oznaczające przemieszczenie, zmianę stanu i czasowniki zwrotne.  W tabeli na dole strony znajduje się lista czasowników przemieszczenia i zmiany stanu.

B. Co to jest Participe Passé ? Inaczej imiesłów czasu przeszłego… Druga część składowa czasu PC.  Dla czasowników I gr tworzymy go w sposób regularny a imiesłowy pozostałych czasowników trzeba po prostu się nauczyć – tabela tych ważniejszych znajduje się na dole strony.

I Gr (czasowniki zakończone na -er): by utworzyć PP trzeba usunąć końcówkę -er i wstawić za nią é. Np: Parler – Parlé, Manger – Mangé, Travailler – travaillé

Czyli całość:

j’ai parlé – porozmawiałem   / Je n’ai pas parlé.

Nous avons travaillé – praowaliśmy.  / Nous n’avons pas travaillé.

Je suis allé – pojechałem  /Je ne suis pas allé

Zdania przeczące w czasie Passé Composé tworzymy poprzez otoczenie wyrazami ne i pas czasownika posiłkowego. Imiesłów czasu przeszłego stoi zawsze po wyrazie pas.

Tabela czasowników

przemieszczenia i zmiany stanu:

Ważniejsze imiesłowy czasu przeszłego

Naître

Rodzić się

vouloir

voulu

venir

Przychodzić, przyjeżdżać, przyjść, przybyć

savoir

su

arriver

Przychodzić, przyjeżdżać, przyjść, przybyć

avoir

eu

monter

Wchodzić, podchodzić, wejść, podejść

Être

été

entrer

Wchodzić do środka, wejść

Venir

venu

rester

Pozostawać, pozostać

Pouvoir

pu

sortir

Wyjść, wychodzić

Entendre

entendu

passer

Przechodzić, przelatywać, przejść, przelecieć

Boire

bu

retourner

Zawracać, wrócić

Attendre

attendu

rentrer

Wracać, wrócić

Dormir

dormi

descendre

Schodzić, zejść

Faire

fait

tomber

Upadać, spadać, upaść, spaść

Ouvrir

ouvert

partir

Wyjeżdżać, wyjechać

Descendre

descendu

aller

Iść, jechać, pójść, pojechać

Écrire

écrit

mourir

Umierać, umrzeć

Comprendre

compris

Prendre

pris

Wersja do druku – A4
Wersja do druku – slajdy

Pay with a share....Buffer this pageEmail this to someoneShare on Facebook
Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Reddit